Privacy policy

Privacy beleid – Europa – Verenigde Staten

Pinysfood – Algemeen privacy beleid

Ingangsdatum : 11 oktober 2023

Laatst bijgewerkt: 11 juli 2023

 

  1. Over Pinysfood en dit Privacy beleid .

Pinysfood en haar groepsmaatschappijen (gezamenlijk “ Pinysfood ”, “ wij ”, “ ons ” of “ onze ”) doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Pinysfood is een technologiebedrijf dat mensen verbindt met het beste uit hun buurt door lokale bedrijven in staat te stellen te voldoen aan de behoeften van consumenten op het gebied van gemak en gemak, en op hun beurt nieuwe manieren te genereren waarop mensen kunnen verdienen, werken en leven.

Dit Privacy beleid (“ Beleid ”) legt uit hoe we persoonlijke informatie verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of beschermen) wanneer we handelen in de gegevensverwerkingsrol of hoedanigheid van een Verwerkingsverantwoordelijke (zoals hieronder gedefinieerd). Dit Beleid is van toepassing op persoonlijke informatie met betrekking tot: (i) personen die geregistreerde gebruikers of abonnees zijn van onze Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) (“ Gebruikers ”); (ii) personen die geen Gebruiker zijn, maar die: (a) geschenken ontvangen in de vorm van producten, goederen en/of andere items (inclusief, maar niet beperkt tot, een eenmalige bestelling, PinysPass-cadeauabonnementen, maaltijdplanbestellingen of soortgelijke bestellingen, en cadeaubonnen) (“ Cadeau(s) ”) van of via onze Diensten, (b) communicatie ontvangen over onze Diensten als gevolg van verwijzingen van Gebruikers (“ Verwijzing(en)”), of (c) onze platforms bezoeken (bijvoorbeeld websites, apps, enz.) en/of die met ons communiceren (bijvoorbeeld door een formulier in te dienen, contact met ons op te nemen via de contactgegevens op onze platforms, enz.) (gezamenlijk “ Niet-gebruikers ”); (iii) personen die niet-Food Pinner onafhankelijke contractanten zijn en diensten verlenen ter ondersteuning van de bedrijfs- en/of administratieve activiteiten van Pinysfood en die in een dergelijke hoedanigheid handelen (“Niet- Food Pinner Onafhankelijke Contractanten ”); (iv) personen die personeelslid zijn van, of anderszins geassocieerd zijn met, bedrijven die een zakelijke relatie hebben met Pinysfood om de Services te gebruiken om hun producten, goederen en/of andere items beschikbaar te stellen aan Gebruikers (bijv. restaurants, winkels of andere bedrijven) (“ Handelaars”) en wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt in verband met de potentiële en/of daadwerkelijke zakelijke relatie tussen Pinysfood en de betreffende Merchant (“ Handelaarspersoneel ”); en (v) personen die personeelslid zijn van, of anderszins geassocieerd zijn met, een verkoper, dienstverlener of andere partij wiens diensten Pinysfood gebruikt om zijn Diensten te verlenen (met uitzondering van Verkopers) en om zijn zakelijke activiteiten uit te voeren en te beheren (“Dienstverleners  ) en wiens persoonlijke informatie wordt verwerkt in verband met de potentiële en/of daadwerkelijke zakelijke relatie tussen Pinysfood en de toepasselijke Dienstverlener (“ Serviceproviderpersoneel ”).

Kennisgeving aan bepaalde personen: houd er rekening mee dat de openbaarmakingen met betrekking tot het verzamelen, verwerken/gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie van, van of over niet-Food Pinner onafhankelijke contractanten, handelaarspersoneel en personeel van dienstverleners alleen worden uiteengezet in de Privacyverklaring, aangezien deze categorieën van betrokkenen vallen onder de Algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG wetgeving Europa). De openbaarmakingen met betrekking tot het verzamelen, verwerken/gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie van, van of over gebruikers en niet-gebruikers worden uiteengezet in zowel dit beleid als de privacyverklaring van EU-verordening. Als u een persoon bent waarnaar in deze sectie wordt verwezen, lees dan onze privacy verklaring en houd er rekening mee dat bepaalde delen van de EU-verordening terugverwijzen naar dit Algemene Privacy beleid (zoals gedetailleerde informatie over hoe u privacy rechten kunt uitoefenen).

Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken in de rol of hoedanigheid van een verwerker, is de verwerking van Pinysfood onderworpen aan de instructies die Pinysfood ontvangt van de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke, in welk geval dit Beleid niet van toepassing is. De term “ Verwerkingsverantwoordelijke ” betekent de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Dit Beleid is van toepassing op alle platforms van Pinysfood (bijv. websites, apps, etc.) die een link bevatten naar dit Beleid, waaronder, zonder beperking, www.pinysfood.com, https://www.pinysfood.com/ en de toepasselijke www.pinys.nl/ www.pinyburger.com User, Pinysfood Merchant en al haar mobiele apps. De term “Diensten” betekent de diensten van Pinysfood die op of via deze platforms worden aangeboden.

Als u een Gebruiker bent, zijn uw toegang tot en gebruik van onze Diensten onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden, die een aantal van de in dit Beleid gebruikte termen definiëren. Zorg ervoor dat u de Voorwaarden zorgvuldig hebt gelezen en begrepen voordat u onze Diensten gebruikt. Door onze Services te gebruiken, accepteert u de Voorwaarden en erkent u en stemt u ermee in dat u onze privacy praktijken zoals beschreven in dit Beleid hebt gelezen en volledig begrijpt en ermee akkoord gaat. Als u zich niet comfortabel voelt met een deel van dit Beleid of onze Algemene Voorwaarden, moet u geen gebruik maken van of toegang krijgen tot onze Diensten.

Als je Merchant Personeel bent, dan is je relatie met ons ook onderworpen aan de contractuele overeenkomst(en) (bijv. Merchant Servicevoorwaarden of Merchant MSA) tussen de betreffende Merchant en Pinysfood.

Als je Dienstverlener bent, dan is je relatie met ons ook onderworpen aan de contractuele overeenkomst(en) tussen de Dienstverlener en Pinysfood.

Als je een Non-Food Pinner onafhankelijke contractant bent, dan is jouw relatie met ons ook onderworpen aan de toepasselijke contractuele overeenkomst(en) tussen jou en Pinysfood of, indien van toepassing, tussen Pinysfood en het agentschap of bedrijf via welke je bent aangesteld als onafhankelijke contractant.

Dit beleid is niet van toepassing op FoodPinners die bestellingen bezorgen via de Diensten (“FoodPinners”). Ga voor het privacy beleid voor FoodPinners naar de Food Pinner.

2. Verwerking van persoonsgegevens die onder dit beleid vallen.

A. GEBRUIKERS.

i. Verzamelen van persoonlijke informatie

Wanneer je onze Services gebruikt, kunnen we persoonlijke informatie over je verzamelen. De soorten categorieën of persoonlijke gegevens die we over je kunnen verzamelen, zijn onder andere:

a. Informatie die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Je kunt je persoonlijke gegevens aan ons verstrekken wanneer je onze Diensten gebruikt, waaronder wanneer je je registreert bij Pinysfood, zoekt binnen of bestellingen plaatst via onze Diensten, contact met ons opneemt met vragen, gebruik maakt van onze chatbot of andere soortgelijke technologie op de platforms of Diensten, reageert op enquêtes of op andere wijze toegang hebt tot of gebruik maakt van onze Diensten. Deze informatie kan bestaan uit:

• Persoonlijke identificatiegegevens en archiefinformatie – We kunnen informatie verzamelen en verwerken, zoals naam, alias, e-mailadres, post- of bezorgadres, accountnaam, telefoonnummer, handtekening, geboortedatum of andere soortgelijke identificatiegegevens.

• Biometrische informatie – We kunnen gezichtsherkenning, stemafdruk of andere soortgelijke gegevens verwerken die als biometrische gegevens kunnen worden beschouwd.

• Transactie-/commerciële informatie – Wanneer u een bestelling plaatst via onze Diensten, verzamelen wij informatie met betrekking tot die bestelling. Dit kan informatie omvatten zoals gekochte artikelen, speciale instructies, datum en tijd van bestelling, subtotaal, foto’s die u aan Pinysfood verstrekt, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of -tendensen.

• Financiële rekening- of betalingsinformatie – Verzamelde betalingsinformatie, zoals banknaam, betalingsmethode of andere financiële informatie. We gebruiken een betalingsverwerker die uw betalingsgegevens verzamelt en betalingen verwerkt die op of via de Services zijn gedaan. Van onze betalingsverwerker verkrijgen wij beperkte informatie over uw betaalkaart, zoals de laatste vier cijfers van uw kaart en de vervaldatum.

• Enquêteresponsgegevens – We voeren enquêteonderzoek uit onder deelnemende Gebruikers om meer te weten te komen over Gebruikers om onze Diensten te verbeteren en uit te breiden. In verband met enquêtes kunnen we diverse informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot consumentenactiviteit, gebruik van de Diensten, gezondheids- en medische informatie, informatie over ras/etniciteit, seksleven/seksuele geaardheid, familierelaties, enz.

• Identificatiedocumentatie – We kunnen identificatiedocumentatie verzamelen (bijvoorbeeld rijbewijs, federale of staatsidentiteitskaart, paspoort, enz.) in bepaalde beperkte scenario’s (bijvoorbeeld om de identiteit en leeftijd te verifiëren bij het leveren van een product met een leeftijdsbeperking, goed en /of ander artikel).

• Toegang tot inloggegevens – In verband met uw gebruikersaccount verwerken wij gebruikersnaam, wachtwoord, uniek gebruikersidentificatienummer, enz.

• Loyaliteitsaccountgegevens – In verband met uw gebruik van onze Diensten kunnen we loyaliteitsaccountgegevens verwerken voor uw deelname aan bepaalde loyaliteitsprogramma’s voor Verkopers.

• Zintuiglijke informatie – afbeeldingen, foto’s en/of video’s die u uploadt of naar ons verzendt in verband met de Diensten (bijvoorbeeld een profielfoto, een video(‘s) van uw Pinysfood-ervaring, enz.).

• Arbeids- en professionele informatie – als u onze Services gebruikt voor bestellingen die moeten worden afgeleverd op uw werkplek of namens uw werkgever, kunnen we arbeids- of professionele informatie van of over u verzamelen

• Gevoelige gegevens of Gevoelige persoonlijke informatie – zoals deze termen zijn gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, inclusief precieze geolocatie (zie hieronder voor meer informatie); een burgerservicenummer, rijbewijs, staatsidentiteitskaart of paspoortnummer; raciale of etnische afkomst; religieuze overtuigingen; diagnose van geestelijke of lichamelijke gezondheid; seksleven of seksuele geaardheid; of staatsburgerschap; etc. We gebruiken of maken uw gevoelige gegevens of gevoelige persoonlijke informatie niet openbaar voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de diensten die redelijkerwijs door een gemiddelde consument worden verwacht, om veiligheids- en juridische redenen, met uw toestemming, en/of voor andere doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving. .

b. Informatie die van u wordt ontvangen als onderdeel van uw communicatie

Wanneer u onze Diensten gebruikt, elektronische formulieren invult, met FoodPinners communiceert of contact met ons opneemt, via online chat, e-mail, telefoon of sms, kunnen we automatisch bepaalde informatie over u en de activiteit die u verrichtte verzamelen en opslaan, bijvoorbeeld: uw naam en contactgegevens; uw bestelgegevens; informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt; de aard en inhoud van uw communicatie; het doel van de interactie; en de actie die we hebben ondernomen naar aanleiding van uw vraag of verzoek.

c. Automatisch verzamelde informatie

 

  • We kunnen ook automatisch bepaalde informatie over u en uw apparaat(en) verzamelen en opslaan wanneer u onze platforms en diensten bezoekt of gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, op onze websites en bij het gebruik van onze online chatfunctionaliteit. Deze verzameling kan onder meer het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën omvatten, zoals beschreven in Sectie 3 (Cookies en soortgelijke technologieën) van dit Beleid. Deze informatie kan het volgende omvatten:
  • Technische informatie – We verzamelen technische informatie die verband houdt met uw activiteit op onze platforms en/of Diensten en kan informatie bevatten met betrekking tot uw browser en besturingssysteem, IP-adres (het internetadres van uw computer), unieke apparaat-ID’s, persoonlijke en online-ID’s. en andere informatie zoals uw apparaat type en de versie van de app die in gebruik is.
  • Gebruiksinformatie – Dit kan de webpagina omvatten die u bezocht voordat u toegang kreeg tot onze platforms en Diensten, de pagina’s of functies van onze platforms en Diensten die u hebt bezocht om ons te informeren welk deel van ons platform en onze Diensten u bezoekt en hoeveel tijd u besteedt. daar.
  • Platformvoorkeuren – We verzamelen informatie over uw voorkeuren om uw gebruik van de platforms en Services productiever te maken.

d. locatie informatie

Wanneer u de Services gebruikt, kunnen we algemene locatiegegevens (zoals IP-adres) verzamelen en opslaan. We kunnen ook route-informatie en informatie over het ophalen of afleveren van de bezorging verzamelen. Als u de Services toegang geeft tot locatieservices via het toestemmingssysteem dat wordt gebruikt door uw mobiele besturingssysteem of browser, kunnen we ook de exacte locatie van uw apparaat verzamelen en opslaan wanneer onze apps op de voorgrond of achtergrond van uw apparaat worden uitgevoerd. Deze informatie kan worden gebruikt om u te helpen uw afleveradres te selecteren, om uw bestellingen nauwkeuriger te bezorgen, om u aanbevelingen te doen over Verkopers op basis van uw locatie, en om uw gebruikerservaring en de services te verbeteren. U kunt kiezen of u de functie voor locatietracking wilt inschakelen via de instellingen op uw apparaat of wanneer daarom wordt gevraagd door onze mobiele apps. Als u ervoor kiest de locatiefunctie uit te schakelen, kan dit van invloed zijn op een deel van uw gebruik van onze Diensten (de Food Pinner ontvangt bijvoorbeeld geen nauwkeurige locatiegegevens van uw apparaat, wat in sommige situaties de nauwkeurigheid van de leveringen in gevaar kan brengen).

e. Informatie gerelateerd aan een verwijzingsprogramma of geschenk

Met Pinysfood kunnen Gebruikers (i) Geschenken sturen vanuit of via onze Diensten en (ii) mensen met wie de Gebruiker een persoonlijke band heeft, uitnodigen om zich via een Verwijzing aan te melden voor onze Diensten. Als u een geschenk of verwijzing instelt en verzendt, verwerken wij informatie met betrekking tot u en de ontvanger. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de namen van zowel de afzender als de ontvanger, contactgegevens van de ontvanger, informatie met betrekking tot het geschenk of de verwijzing (bijvoorbeeld wat er is verzonden, is het geschenk ingewisseld, welke activiteit heeft de ontvanger genomen bij het voltooien van de activiteiten die verband houden met de verwijzing, de inhoud van eventuele daarin opgenomen berichten, enz.). Voor alle persoonlijke informatie die u verstrekt over een ontvanger van een Geschenk of Verwijzing, door de informatie aan ons te verstrekken, bevestigt u dat u de toestemming en goedkeuring van de ontvanger heeft voor u en Pinysfood om hun persoonlijke informatie te verwerken voor de doeleinden waarvoor u deze hebt bekendgemaakt aan ons (en, indien van toepassing, voor het verzenden van berichten (bijvoorbeeld e-mail, enz.) naar de ontvanger). Als iemand u als gebruiker een geschenk stuurt, verwerken wij uw gegevens in verband met het opzetten en bezorgen van het geschenk, het volgen van het geschenk voor ons geschenkprogramma en voor andere doeleinden zoals uiteengezet in dit beleid.

f. Informatie verzameld via uw sociale media-accounts

U kunt ervoor kiezen om onze Diensten in te schakelen of erop in te loggen via verschillende online diensten, waaronder sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Google. Onze Diensten kunnen u ook direct of indirect toegang geven tot sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter of Instagram (“Sociale Netwerk(en)”) via onze Diensten.

Wanneer u een Sociaal Netwerk-account koppelt aan onze platforms of Diensten of inlogt op onze platforms of Diensten met behulp van uw Sociale Netwerk-account, kunnen we relevante persoonlijke informatie verzamelen om onze platforms of Diensten in staat te stellen toegang te krijgen tot dat Sociale Netwerk en uw informatie in dat Sociale Netwerk. . Het delen van persoonlijke informatie van of door uw sociale netwerk met ons is onderworpen aan het toepasselijke privacy beleid voor en de toepasselijke privacy verklaringen van het sociale netwerk en, indien van toepassing, elke toestemming of goedkeuring die u aan het sociale netwerk hebt gegeven.

g. Informatie verzameld over gebruikers van marktverrijkingspartners

We kunnen bepaalde demografische informatie die over u gaat of daarmee verband houdt, in licentie geven, verhuren of anderszins verkrijgen en die we gebruiken om een beter inzicht in u en uw consumentengewoonten te krijgen, zodat we onze Services en marketing- en reclamecampagnes kunnen verbeteren en versterken.

h. Informatie verzameld van advertentiepartners en analyseproviders.

In verband met bepaalde marketing- en advertentiecampagnes kunnen we bepaalde informatie van onze advertentieaanbieders en analyseaanbieders verzamelen en verwerken die verband houdt met u en die verband houdt met uw interactie met onze campagnes.

i. Informatie verzameld van zakenpartners

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen van zakelijke partners in verband met co-branded productaanbiedingen.

j. Informatie verzameld van betalingsproviders

We kunnen beperkte persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen van betalingsproviders in verband met onze verwerking van transacties of bestellingen in verband met onze Diensten. 

ii. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

We kunnen de informatie die we over u verzamelen voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals hieronder beschreven.

a. Om u de diensten te verlenen

Wij gebruiken uw gegevens om u de Services te leveren. We gebruiken bijvoorbeeld creditcardgegevens om een transactie te voltooien of we gebruiken adresgegevens zodat de Food Pinner uw bezorging kan uitvoeren of we gebruiken uw gegevens om een geschenk of een verwijzing te verwerken. Bij het uitvoeren of leveren van de Diensten kunnen wij uw gegevens bekendmaken aan een andere partij of persoon om de uitvoering of levering van de Diensten te vergemakkelijken (bijvoorbeeld het delen van persoonlijke gegevens met Merchants of FoodPinners of met uw bank om uw betaalkaart te valideren, enz.). In een dergelijk geval gaan wij contractuele overeenkomsten aan met dergelijke partijen of personen om uw gegevens te beschermen.

b. Om de platforms en diensten te onderhouden en te verbeteren

We gebruiken uw gegevens voor onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zoals audits, beheer van de Services en zakelijke activiteiten, afhandeling, analyses, debuggen om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten, het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie, en het ondernemen van activiteiten om de kwaliteit of veiligheid van onze platforms en diensten verifiëren of behouden. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om de inhoud en/of functionaliteit van de Diensten te verbeteren. We kunnen uw gegevens gebruiken om ons aanbod voor Pinysfood en onze Verkopers te verbeteren. We kunnen uw informatie verwerken, hetzij op individueel niveau, hetzij geaggregeerd met informatie van of over Gebruikers, om trends in het gebruik van onze Diensten te analyseren en om onze Diensten te verbeteren en te verbeteren. We kunnen ook geaggregeerde informatie over Gebruikers en hun activiteiten in verband met onze Diensten gebruiken om suggesties of aanbevelingen te doen aan Verkopers met betrekking tot het gebruik van onze Diensten door Verkopers.

c. Om te communiceren met jou

Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren. Wij kunnen u bijvoorbeeld sms-berichten of andere meldingen sturen over de status van uw bestellingen en leveringen. We kunnen ook contact met u opnemen met promotionele aanbiedingen of andere communicatie die voor u interessant kan zijn.

Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij bepaalde informatie om op uw vragen te reageren en u te helpen met eventuele problemen die zich kunnen voordoen bij uw gebruik van de Services. Als u directe berichten, zoals chat- of sms-berichten, naar een Food Pinner verzendt, via het telefoonnummer voor die Food Pinner dat beschikbaar is op de Diensten, kunnen we een externe dienstverlener gebruiken om deze berichten te controleren en analyseren. We monitoren deze berichten met het oog op fraudepreventie, om ervoor te zorgen dat er passende kosten in rekening worden gebracht, om onze Algemene Voorwaarden af te dwingen en voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Als onderdeel van dit proces ontvangen Pinysfood en zijn serviceprovider in realtime gegevens over uw directe berichten, zoals chat- of sms-berichten, en slaan deze op, inclusief de datum en tijd van het sms-bericht, uw telefoonnummer en het bericht. Als u het niet eens bent met het monitoren van directe berichten die u naar FoodPinners verzendt, stuur dan geen berichten naar FoodPinners.

d. Voor account- en netwerkbeveiligingsdoeleinden

Wij vinden het belangrijk dat u veilig bent tijdens het gebruik van onze Services. Om u veilig te houden, moeten wij uw persoonlijke gegevens verwerken, zoals uw apparaat informatie, activiteit informatie en andere relevante informatie. We gebruiken dergelijke informatie om spam, malware, kwaadwillige activiteiten of veiligheidsrisico’s te bestrijden; onze beveiligingsmaatregelen verbeteren en handhaven; en om uw identiteit te controleren en te verifiëren, zodat ongeautoriseerde gebruikers geen toegang krijgen tot uw informatie.

e. Om de naleving van wet- en regelgeving te handhaven

Onze Diensten zijn onderworpen aan bepaalde wet- en regelgeving die ons mogelijk verplicht uw persoonlijke gegevens te verwerken. We verwerken uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld om onze belastingen te betalen, om aan onze zakelijke verplichtingen te voldoen of indien nodig om risico’s te beheren zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving.

f. Om de naleving van onze overeenkomsten en ons beleid af te dwingen

Wanneer u onze Services bezoekt of gebruikt, bent u gebonden aan onze Algemene Voorwaarden (als u een Gebruiker bent) en dit Beleid. Om ervoor te zorgen dat u deze naleeft, verwerken wij uw persoonlijke gegevens door actief toezicht te houden op, onderzoek te doen naar, te voorkomen en eventuele vermeende of daadwerkelijke verboden, illegale of illegale activiteiten op onze Services te beperken. We verwerken uw persoonlijke gegevens ook om: schendingen van onze interne voorwaarden, overeenkomsten of beleid te onderzoeken, te voorkomen of te beperken; onze overeenkomsten met derden en zakenpartners afdwingen.

g. Om u, anderen en ons bedrijf te beschermen

We gebruiken uw gegevens om u, anderen en ons bedrijf te beschermen, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van informatie voor fraudepreventie, voor de handhaving van onze Algemene Voorwaarden, om te voldoen aan de wet en om ons te beschermen tegen veiligheidsrisico’s.

h. Om deel te nemen aan bepaalde marketing- en advertentieactiviteiten en om uw ervaring of gebruik van de services te personaliseren

Naast de marketing- en reclameactiviteiten die elders in dit Beleid worden beschreven, inclusief in Hoofdstuk 3 (Cookies en Soortgelijke Technologieën) van dit Beleid, houden wij ons bezig met de volgende activiteiten:

• Look-alike-modellering. We kunnen persoonlijke informatie gebruiken en/of persoonlijke informatie koppelen aan een cookie van derden of andere soortgelijke technologie om doelgroep inzichten en/of gelijksoortige modellen te ontwikkelen in verband met onze marketingcampagnes, welke modellen worden gebruikt om de Diensten op de markt te brengen of te adverteren. platforms van derden (bijvoorbeeld websites, apps, enz.) aan mensen die vergelijkbare kenmerken vertonen als de look-a-like gemodelleerde gegevens.

• Doelgroep inzichten/advertentiemeting. We kunnen de persoonlijke en transactionele informatie die we van of over u en uw gebruik van onze Diensten en platforms hebben verzameld, gebruiken om inzichten in het publiek te verzamelen en deel te nemen aan het meten van de effectiviteit van advertenties. In verband met deze activiteit kunnen we persoonlijke en transactionele informatie over u en uw gebruik van onze Diensten en platforms delen met onze dienstverleners, verwerkers en zakenpartners voor doeleinden van advertentie-inzicht en rapportage van advertentie-effectiviteitsmetingen (hetzij op individueel gebruikersniveau of op een geaggregeerd niveau), dat zal worden gebruikt om onze Diensten en platforms te creëren, te verbeteren en te verbeteren en om marketingcampagnes en inhoud te creëren, te verbeteren, te verbeteren en te implementeren.

• Context overschrijdende gedragsmatige reclame. We kunnen gerichte marketing of reclame voor een Gebruiker uitvoeren op basis van de persoonlijke informatie van de Gebruiker die is verkregen uit de activiteit van de Gebruiker op de websites, applicaties of diensten van een ander bedrijf. Dergelijke activiteiten zijn echter alleen namens ons en in het voordeel van ons. en de Diensten.

We gebruiken uw gegevens ook om uw ervaring te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld de inhoud en functies personaliseren die u ziet wanneer u onze Services bezoekt. Daarnaast kunnen we advertenties, marketingcommunicatie en aanbevelingen personaliseren om ze beter op uw interesses af te stemmen.

We kunnen ook geaggregeerde informatie over Gebruikers en hun activiteiten in verband met onze Diensten gebruiken om suggesties of aanbevelingen te doen aan Verkopers met betrekking tot de marketingactiviteiten van de Verkoper en het gebruik van onze Diensten door de Verkoper.

i. Voor onze zakelijke doeleinden

We kunnen uw informatie gebruiken voor elk ander doel dat aan u wordt bekendgemaakt op het moment dat we de informatie verzamelen, of anderszins met uw toestemming.

iii. Persoonlijke informatie openbaar maken

We kunnen uw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in Sectie 2.A.i van dit Beleid, aan derden verstrekken, zoals hieronder beschreven.

a. Dienstverleners, Aannemers of Derden

We kunnen uw gegevens verstrekken aan onze dienstverleners en opdrachtnemers om u te helpen diensten te verlenen voor bepaalde zakelijke doeleinden. Deze informatie wordt verstrekt zodat zij ons diensten kunnen verlenen zoals betalingsverwerking, advertentiediensten, marketingpartners, webanalyses, gegevensverwerking, IT-diensten, klantenondersteuning en andere diensten. Deze dienstverleners of opdrachtnemers kunnen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens om namens ons diensten uit te voeren.

We kunnen uw gegevens aan derden verstrekken in verband met bepaalde marketing- en/of reclameactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot cross-context gedragsreclame. De marketing- en/of reclameactiviteiten worden uitgevoerd namens Pinysfood en de Diensten.

b. FoodPinners, Merchants of Andere Gebruikers

Om u te helpen met onze bezorgdiensten, verstrekken wij uw gegevens, inclusief beperkte persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld voor- en achternaam, adres, telefoonnummer (uw telefoonnummer is echter gemaskeerd om uw privacy te beschermen)) en bestelgegevens, aan de FoodPinners die uw gevraagde leveringen voltooien. Op dezelfde manier verstrekken wij informatie aan Verkopers om leveringen te vergemakkelijken, waaronder uw bestelgegevens voor de Verkoper en, afhankelijk van de bezorgservice (bijvoorbeeld bezorging door een Food Pinner of bezorging door de Verkoper), een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie (bijvoorbeeld voor- en achternaam of voornaam en laatste initiaal, adres, telefoonnummer, enz.). We kunnen ook informatie die u aan Pinysfood verstrekt, delen met Merchants als onderdeel van een Merchant Loyalty Program wanneer u uw Pinysfood-account koppelt aan het toepasselijke Merchant-programma.

c. Groepsmaatschappijen

Wij kunnen uw gegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan onze groepsmaatschappijen. We zullen van deze entiteiten eisen dat ze voldoen aan de voorwaarden van dit Beleid met betrekking tot hun gebruik van uw informatie.

Dienst geleverd door Pinysfood en onze groepsmaatschappijen kunnen bepaalde functionaliteiten delen, zoals een uniforme inlogervaring waarbij gebruikers van beide applicaties één gebruikersnaam en wachtwoord moeten gebruiken.

d. Sociale netwerken

In verband met het koppelen of verbinden van uw Gebruikersaccount(s) met onze Diensten aan uw Sociale Netwerk, kunnen we bepaalde gegevens van u delen met de exploitant van dat Sociale Netwerk om uw gebruik van dat Sociale Netwerk te vergemakkelijken en voor andere doeleinden of gebruik beschreven in het privacy beleid van het sociale netwerk. Bovendien kan een sociaal netwerk automatisch persoonlijke informatie en informatie over uw gebruik van onze platforms of diensten verzamelen. De manier waarop een sociaal netwerk uw informatie verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, wordt beheerst door het beleid van dergelijke derde partijen en Pinysfood is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de privacy praktijken of andere acties van een sociaal netwerk dat mogelijk wordt ingeschakeld binnen Onze diensten. Houd er rekening mee dat uw gebruik van de sociale netwerkfuncties wordt beheerd door de toepasselijke sociale netwerken en niet door Pinysfood, en mogelijk zichtbaar of toegankelijk is voor het publiek.

e. Aan derden wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten verstrekken aan derden, waaronder wetshandhavingsinstanties, wanneer dit nodig is om onze wettelijke rechten te beschermen en te verdedigen, de veiligheid en beveiliging van gebruikers van onze Services te beschermen, fraude te voorkomen, de wet na te leven, te reageren op juridische procedures, of een verzoek om medewerking van een overheidsinstantie.

f. Bedrijfstransacties

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden om deel te nemen aan, of het onderwerp te zijn van, een verkoop, fusie, overname, herstructurering, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking over het geheel of een deel van ons bedrijf, onze activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure) of andere soortgelijke transactie(s), in welk geval wij uw persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven aan potentiële kopers, verkopers, adviseurs of partners en uw gegevens een overgedragen actief kunnen zijn bij een zakelijke verkoop .

g. Co-branded producten en diensten

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die co-branded producten of diensten aanbieden, zoals een co-branded Pinysfood-creditcard. In combinatie met het co-branding programma kunnen we een vergoeding ontvangen voor de co-branding activiteit. Het is deze bedrijven verboden uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het aanbieden en beheren van uw gebruik van deze co-branded producten en diensten.

h. Individuen naar wie u een geschenk of verwijzing stuurt

Wanneer u een geschenk of verwijzing naar een andere persoon (bijvoorbeeld een gebruiker of niet-gebruiker) stuurt, worden bepaalde persoonlijke gegevens van of over u opgenomen in de communicatie (bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres, een persoonlijk bericht (indien van toepassing) en de profielfoto van uw gebruikersaccount (indien aanwezig).

i. Met uw toestemming of op uw aanwijzing of instructie

Wij kunnen uw gegevens ook met uw toestemming of op uw aanwijzing aan derden verstrekken.

j. Professionele dienstverleners

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan professionele dienstverleners in verband met het uitoefenen van onze rechten en het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten.

B. NIET-GEBRUIKERS.

In verband met onze Diensten kunnen we persoonlijke informatie over niet-gebruikers verwerken, wat kan gebeuren wanneer een gebruiker een niet-gebruiker een geschenk stuurt, wanneer een gebruiker een verwijzing naar een niet-gebruiker stuurt, of wanneer een niet-gebruiker onze platforms of Diensten bezoekt (bijvoorbeeld www.pinysfood.com bezoekt) of met ons communiceert (bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen via de contactgegevens die beschikbaar zijn via onze platforms). Wanneer we persoonlijke informatie verwerken in verband met een geschenk of in verband met een verwijzing, is de gebruiker als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gebruiker de toestemming of goedkeuring heeft van de niet-gebruiker voor zowel de gebruiker als Pinysfood om de gegevens van de niet-gebruiker te verwerken. persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van communicatie naar de niet-gebruiker (bijv. e-mails, enz.) en door de persoonlijke informatie van de niet-gebruiker aan ons te verstrekken, bevestigt de gebruiker dat dergelijke toestemming of goedkeuring is ontvangen of verkregen. Houd rekening met het volgende: (i) als u deelneemt aan een Pinysfood-verwijzingsprogramma, zullen wij uw persoonlijke gegevens en activiteiten in verband met de verwijzing bekendmaken aan de gebruiker die u heeft doorverwezen; (ii) voor verwijzingen bepaalt de gebruiker die de communicatie instelt de timing van het verzenden van de communicatie, bepaalt het kanaal waarlangs de communicatie moet worden verzonden (bijvoorbeeld e-mail, sms/tekstbericht, enz.) en bepaalt naar wie de communicatie moet worden verzonden , en heeft volledige controle over de inhoud van de communicatie en kan de voorgestelde inhoud van Pinysfood bewerken; en (iii) als u een Geschenk ontvangt als onderdeel van een maaltijdplan of ander soortgelijk programma georganiseerd door een Gebruiker, kan de Gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens over u bekendmaken aan personen die deelnemen aan het maaltijdplan of een ander soortgelijk programma en dergelijke openbaarmaking is gecontroleerd door de Gebruiker, niet door Pinysfood, en de Gebruiker heeft uw toestemming of goedkeuring nodig voor het delen van de persoonlijke informatie. Wij verkopen of delen de persoonlijke informatie van niet-gebruikers niet (zoals deze voorwaarden zijn gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy). Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke informatie van niet-gebruikers, zie hieronder.

i. Categorieën persoonlijke informatie die worden verzameld en bekendgemaakt aan derden.

 

  • Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer,
   e-mailadres, enz.
  • Voorkeuren voor producten, goederen en/of andere items (bijvoorbeeld voedselvoorkeuren, enz.).
  • Bestel-/transactiegeschiedenis.
  • Activiteit of acties in verband met een verwijzingsprogramma (indien van toepassing)
  • Technische informatie, zoals IP-adres, apparaat-ID, browsertype, apparaat type, etc. (indien van toepassing).
  • Online activiteit, zoals browsegeschiedenis, websites/webpagina’s/webinhoud bekeken of interactief gebruikt, enz. (indien van toepassing).
  • Communicatiegegevens, zoals de datum en tijd van communicatie, de aard en inhoud van de communicatie, informatie over de afzender en ontvangers van communicatie, enz.

​ii. Categorieën bronnen van persoonlijke informatie.

 

  • Een Gebruiker, bijvoorbeeld wanneer een Cadeau wordt georganiseerd of besteld of wanneer een Verwijzing wordt opgezet met behulp van de platforms of systemen van Pinysfood om de boodschap over te brengen.
  • Een niet-gebruiker die een bestelling ontvangt wanneer deze met Pinysfood communiceert over een bestelling.
  • Uw apparaat, systeem, browser, wanneer u onze platform(en) bezoekt, gebruikt of ermee communiceert, door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën zoals beschreven in Sectie 3 (Cookies en soortgelijke technologieën) van dit Beleid.

iii. Doeleinden of gebruik van persoonlijke informatie.

 

  • Het aanmaken, faciliteren en bezorgen van een bestelling, zoals het opzetten van de bestelling, het doorgeven van de bestelling aan Merchant(s), het communiceren met de Niet-Gebruiker over de bestelling en het regelen van bezorging via een Food Pinner.
  • Het faciliteren en beheren van onze communicatie en interactie met u.
  • Het exploiteren van onze platforms en diensten, inclusief maar niet beperkt tot het debuggen om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten.
  • Het assisteren van een Gebruiker bij het genereren en verzenden van een link voor een Verwijzingsprogramma.
  • Deelnemen aan marketing- en advertentieactiviteiten in verband met cookies en soortgelijke technologieën, zoals beschreven in Sectie 3 (Cookies en soortgelijke technologieën) van dit Beleid (indien van toepassing).
  • Voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.
  • Het beschermen van de belangen, personen en eigendommen van Pinysfood en haar personeel, u en andere derde personen en partijen.
  • Het monitoren, onderzoeken, voorkomen, beperken en herstellen van alle vermeende of daadwerkelijke verboden, illegale of illegale activiteiten in verband met de Services en onze zakelijke relaties en activiteiten.
  • Het garanderen van de naleving van onze interne voorwaarden, ons beleid en onze overeenkomsten en het voldoen aan de interne en externe auditvereisten, inclusief onze verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging.
  • Het creëren, verbeteren en verbeteren van onze Diensten en onze zakelijke activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie, en het ondernemen van activiteiten om de kwaliteit of veiligheid van onze platforms en Diensten te verifiëren of te behouden
  • Het afhandelen van vragen, klachten en verzoeken.
  • Het uitoefenen van onze rechten en het verdedigen van onszelf tegen claims.
  • Het beschermen en verbeteren van de beveiliging van onze systemen, platforms en de Services (bijvoorbeeld om beveiligingsrisico’s, kwaadwillige activiteiten, spam, malware, enz. te voorkomen, detecteren en beperken; om onze beveiligingsmaatregelen en -controles te verbeteren, versterken en afdwingen; en om de identiteit te controleren en te verifiëren ter bescherming tegen ongeoorloofd gebruik, enz.)

iv. Categorieën van derden die persoonlijke informatie kunnen ontvangen.

 

  • De bedrijvengroep van Pinysfood.
  • De gebruiker(s) die het geschenk of de verwijzing heeft(en) ingesteld (indien van toepassing).
  • Derde partijen die ons helpen onze relatie met u tot stand te brengen en te beheren en de Diensten uit te voeren en te leveren, inclusief de toepasselijke Verkoper(s) en Food Pinner(s) om uw bestelling uit te voeren.
  • Derden waar wij volgens de wet een plicht of verplichting hebben of toestemming hebben om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken (bijvoorbeeld overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, rechtbanken en andere openbare autoriteiten).
  • Professionele dienstverlenende organisaties (bijvoorbeeld juridische professionals, accountants, auditors, beveiligingsprofessionals, IT-professionals) waar wij vinden dat het gepast is om de rechten, personen en eigendommen van Pinysfood, ons personeel, u, onze Gebruikers, onze platforms en/of te beschermen of Diensten, en/of andere personen of partijen.
  • Elke persoon of partij aan wie u ons opdracht geeft of toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens vrij te geven.
  • Derden om deel te nemen aan, of het onderwerp te zijn van, een verkoop, fusie, overname, herstructurering, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met eventuele faillissements- of soortgelijke procedures) of andere soortgelijke transactie(s), in welk geval wij uw persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven aan potentiële kopers, verkopers, adviseurs of partners en uw gegevens een overgedragen actief kunnen zijn bij een zakelijke verkoop.

3. Cookies en soortgelijke technologieën.

We gebruiken cookies, web bakens, pixels, sessieherhaling/schermopname en soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen en uw ervaring met onze Diensten te personaliseren. Wanneer we sessieherhalingstechnologie gebruiken, kunnen we in realtime informatie verzamelen over hoe u de Services gebruikt en navigeert. Dit kan onder meer muisbewegingen omvatten en de manier waarop u door de Services bladert, maar we verzamelen geen toetsaanslaggegevens. Hieronder vindt u aanvullende informatie over andere technologieën die we mogelijk gebruiken.

Voor informatie over uw opt-out-rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, zie sectie 8 (Uw rechten en keuzes) van dit beleid. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt, u nog steeds advertenties van ons kunt ontvangen. De reclame zal in dat geval echter niet zijn afgestemd op jouw interesses. Houd er verder rekening mee dat de opt-out-mechanismen geen invloed hebben op de niet-op interesses gebaseerde advertenties van Pinysfood op onze platforms of Diensten.

A. Cookies

Cookies zijn kleine webbestanden die een site of zijn provider via uw webbrowser naar de harde schijf van uw apparaat overbrengt, waardoor het systeem van de site of provider uw browser kan herkennen en bepaalde informatie kan onthouden.

Hoe we cookies gebruiken – We gebruiken cookies van eerste en derde partijen voor de volgende doeleinden:

 

  • om onze Diensten goed te laten functioneren;
  • om onze Diensten te verbeteren;
  • om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze platforms en om informatie te onthouden die u al heeft verstrekt, zoals artikelen die al in uw bestelwagentje zitten;
  • om informatie te verzamelen over uw activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden of andere online diensten om inhoud en advertenties te leveren die zijn afgestemd op uw interesses; En
  • om een veilige browse-ervaring te bieden tijdens uw gebruik van onze Services.

Cookies beheren – U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u mogelijk niet volledig genieten van de interactieve functies van onze Diensten. Voor meer informatie over cookies, gaat u naar www.rijksoverheid.nl

B. Webbakens

Webbakens, ook bekend als webbugs, pixeltags of clear GIF’s, zijn kleine grafische afbeeldingen met een unieke identificatie die op onze platforms kunnen worden opgenomen om cookies te leveren of ermee te communiceren, om de prestaties van onze platforms en diensten te volgen en te meten. monitoren hoeveel webbezoekers we hebben en om de effectiviteit van onze advertenties te monitoren. In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen, worden webbakens doorgaans onzichtbaar ingebed op webpagina’s (of in een e-mail).

C. Online analyse- en advertentietechnologieën

Wij en onze externe leveranciers kunnen geautomatiseerde technologieën (waaronder cookie-identificatoren op onze platforms) gebruiken, samen met andere verzamelde informatie, om advertenties op maat te maken of inhoud te leveren wanneer u onze Services of andere apparaten, apps of websites gebruikt.

D. Gerichte reclame

Wij (of onze serviceproviders) kunnen de informatie die we verzamelen, bijvoorbeeld IP-adressen en unieke identificatiegegevens van mobiele apparaten, gebruiken om dezelfde unieke gebruikers op meerdere browsers of apparaten (zoals smartphones, tablets of computers) te lokaliseren of proberen te lokaliseren. , of werk samen met providers die dit doen, om de inhoud en functies beter af te stemmen en u een naadloze ervaring op verschillende apparaten te bieden. Als u zich wilt afmelden voor dergelijke cross-device tracking ten behoeve van op interesses gebaseerd adverteren, kunt u dit doen via uw apparaat instellingen. We kunnen ook tracking op verschillende apparaten gebruiken om onze gebruikers te identificeren en advertenties aan te bieden. Dit type reclame wordt vaak ‘op interesses gebaseerd’ of ‘gepersonaliseerd’ adverteren genoemd, en wanneer het in mobiele apps voorkomt, ‘cross-app’-advertenties.

U kunt meer leren over op interesses gebaseerd adverteren en hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van op maat gemaakte advertenties door naar (i) de Consumer Opt-Out-link van het Network Advertising Initiative of (ii) de Consumer Opt-Out-link van de Digital Advertising Alliance te gaan. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties of Google Display Network-advertenties wilt aanpassen, kunt u de pagina Google Ads-instellingen bezoeken. Deze links worden uitsluitend voor gemaksdoeleinden aangeboden; Pinysfood is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nalevingspraktijken en -programma’s van de bedrijven die de opt-out-processen beheren die beschikbaar zijn via de bovenstaande links.

E. Mobiele applicaties

Afhankelijk van uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens ontvangen van uw internetproviders en providers van mobiele apparaten. Gebruikers van mobiele apparaten die geen op interesses gebaseerde advertenties willen ontvangen, kunnen zich op verschillende manieren afmelden. Elk besturingssysteem (iOS voor Apple-telefoons, Android voor Android-apparaten, enz.) biedt zijn eigen instructies over hoe u de levering van op maat gemaakte in-app-advertenties kunt voorkomen. U moet uw apparaat- of systeeminstellingen bekijken om te bepalen hoe u zich kunt afmelden voor het gebruik van uw apparaat-ID voor gepersonaliseerde advertenties tussen verschillende apps.

4. Beveiliging.

Pinysfood heeft administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om persoonlijke informatie te beschermen. Geen enkele online activiteit is echter ooit volledig veilig of foutloos. Hoewel we ernaar streven uw gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens absoluut veilig zijn. Houd hier rekening mee wanneer u informatie aan Pinysfood verstrekt.

Houd er rekening mee dat het beschermen van uw persoonlijke gegevens ook uw verantwoordelijkheid is. Wij raden u aan alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen wanneer u zich op internet bevindt of wanneer u via internet met ons en met anderen communiceert. Wijzig uw wachtwoorden indien nodig, gebruik een combinatie van letters en cijfers en zorg ervoor dat u een veilige browser gebruikt. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van uw account in gevaar is gebracht), of als u vermoedt dat iemand anders uw account gebruikt, laat het ons dan onmiddellijk weten. door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in Sectie 12 (Contact met ons opnemen) van dit Beleid.

5. Gegevensbewaring.

Het bewaren van uw persoonlijke gegevens kan variëren afhankelijk van de aard van onze relatie met u (bijvoorbeeld Gebruiker, Onafhankelijke Contractant van Non-Food Pinner, enz.) of, indien van toepassing, het bedrijf of bedrijf waarbij u werkt, geassocieerd bent of verbonden (bijvoorbeeld in het geval van personeel van de handelaar en het personeel van de dienstverlener, enz.) en gebaseerd op verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot de volgende:

 

  • De tijdsduur die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld;
  • Wanneer uw relatie met ons ophoudt of eindigt, of wanneer het bedrijf of bedrijf waarmee u verbonden bent, geassocieerd bent of waarmee u verbonden bent, ophoudt een zakelijke relatie met ons te onderhouden;
  • De tijdsduur die het redelijk is om gegevens bij te houden om aan te tonen dat we aan onze zakelijke en wettelijke verplichtingen en contractuele verplichtingen hebben voldaan (indien van toepassing);
  • Eventuele verjaringstermijnen waarbinnen claims kunnen worden ingediend;
  • Eventuele bewaartermijnen die door de wet zijn voorgeschreven of worden aanbevolen door toezichthouders, beroepsorganisaties of verenigingen; En
  • Het bestaan van eventuele relevante juridische procedures.

6. Sites van derden.

Een deel van de functionaliteit kan door derden worden geleverd en de Diensten kunnen linken naar websites van andere derden die niet door Pinysfood worden beheerd. Deze derde partijen staan niet onder onze controle en Pinysfood is niet verantwoordelijk voor hun privacy beleid of -praktijken. Als u persoonlijke informatie verstrekt aan een derde partij of via een dergelijke website van een derde partij, raden wij u aan vertrouwd te raken met het privacy beleid en de privacy praktijken van die derde partij.

7. Informatie voor kinderen.

A. Onze Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u een ouder of voogd bent van een kind jonger dan 16 jaar en denkt dat hij of zij zijn persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@pinysfood.com. Een ouder of voogd van een kind jonger dan 16 jaar kan de persoonlijke gegevens van het kind bekijken en verzoeken om verwijdering. Ouders of voogden moeten hun gebruikersaccounts nauwlettend in de gaten houden om er zeker van te zijn dat de accounts correct worden gebruikt.

B. In verband met onze business-to-business relaties verwerken wij niet bewust persoonlijke informatie van of over een kind.

C. Als we ons ervan bewust worden dat de persoonlijke informatie die we hebben verzameld, verband houdt met een minderjarige jonger dan 16 jaar, zullen we die persoonlijke informatie verwijderen.

8. Uw rechten en keuzes.

A. Uw rechten.

Mogelijk hebt u rechten op grond van bepaalde gegevensbeschermings- en privacywetten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn niet absoluut, wat betekent dat we, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen en dat we de frequentie van uw verzoeken kunnen beperken. Voor alle verzoeken zullen wij de identiteit van de betrokkene moeten verifiëren en, indien van toepassing, de identiteit en autoriteit van de persoon die namens de betrokkene het verzoek indient. Als we de identiteit van de betrokkene en, indien van toepassing, de identiteit en autoriteit van de verzoeker, indien deze anders is dan de betrokkene, niet kunnen bevestigen of valideren, kunnen we het verzoek afwijzen of weigeren. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy kunt u uw rechten kosteloos uitoefenen.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, kunnen de volgende rechten beschikbaar zijn:

Gebruiker: Lees deze privacy en termen van condities goed door of stuur ons een mail via privacy@pinyburger.com met in de onderwerpregel “PYR-verzoek voor gebruiker” of log in op uw account en corrigeer of update uw gegevens.

Niet-gebruiker: neem contact met ons op via privacy@pinysfood.com en geef (i) uw voor- en achternaam, e-mailadres en woonplaatsadres op; (ii) de rechten identificeren die worden uitgeoefend; en (iii) in de onderwerpregel “PYR-verzoek voor niet-gebruikers” bevatten.

Wij geloven niet dat het recht om zich af te melden of het recht om zich aan te melden van toepassing zal zijn op niet-gebruikers, omdat we geen gegevens van niet-gebruikers delen of verkopen met derden of dergelijke gegevens gebruiken voor gerichte doeleinden. reclame.

Handelaarspersoneel, personeel van dienstverleners en onafhankelijke contractanten non-food Pinner:

Neem contact met ons op via privacy@pinysfood.com en geef (i) uw voor- en achternaam, zakelijk e-mailadres en woonadres op; (ii) de aard van uw relatie met ons uitleggen (bijvoorbeeld personeel van de handelaar, personeel van de dienstverlener, onafhankelijke contractant van Non-Food Pinner); (iii) de gevraagde rechten identificeren; en (iv) in de onderwerpregel “B2B PYR-verzoek” vermelden.

Verkoperspersoneel, personeel van dienstverleners en onafhankelijke contractanten van Non-Food Pinner: neem contact met ons op via privacy@pinysfood.com en (i) geef uw voor- en achternaam, zakelijk e-mailadres en woonadres op; (ii) de aard van uw relatie met ons uitleggen (bijvoorbeeld personeel van de handelaar, personeel van de dienstverlener, onafhankelijke contractant van Non-Food Pinner); (iii) de gevraagde rechten identificeren; en (iv) in de onderwerpregel “B2B PYR-verzoek” vermelden.

Gebruiker: Om u af te melden voor de verkoop of het delen van persoonlijke informatie en gerichte advertenties, gebruikt u de link Niet verkopen of delen op www.Pinysfood.com of gaat u naar https://www.pinysfood.com/consumer/personalize.

Als u van gedachten verandert, kunt u zich via hetzelfde pad aanmelden.

Alle categorieën personen die onder dit Beleid vallen: neem contact met ons op via privacy@pinysfood.com en geef (i) uw voor- en achternaam, e-mailadres en woonadres op; (ii) de datum waarop u het verzoek voor het eerst heeft ingediend; (iii) een overzicht van de beslissing waartegen u bezwaar maakt; en (iv) het volgende opnemen in de onderwerpregel “PYR – Beroep”.

Alle categorieën van individuen die onder dit Beleid vallen:

Pinysfood discrimineert of represailles niet tegen individuen voor het uitoefenen van toepasselijke privacy rechten. Als u het gevoel heeft dat u het slachtoffer bent van discriminatie als gevolg van het uitoefenen van een recht dat wordt geboden op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, neem dan contact met ons op via privacy@pinysfood.com en geef (i) uw voor- en achternaam, e-mailadres en adres van residentie; (ii) een uitleg van het (de) uitgeoefende recht(en) en de vermeende discriminerende behandeling; en (iii) in de onderwerpregel “Discriminerende behandeling – PYR” vermelden.

Alle categorieën van individuen die onder dit Beleid vallen: Pinysfood gebruikt geen gevoelige persoonlijke informatie met als doel kenmerken over een individu af te leiden, daarom bieden wij geen manier om dit recht uit te oefenen.

Alle andere rechten die van toepassing zijn op persoonlijke informatie gelden echter ook voor gevoelige persoonlijke informatie. U kunt elk van de andere rechten waarover u beschikt uitoefenen, zoals het recht op verwijdering of het recht om u af te melden.

Alle categorieën personen die onder dit Beleid vallen: Om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming aan Pinysfood hebt gegeven, kunt u contact met ons opnemen via privacy@pinysfood.com en (i) uw voor- en achternaam, zakelijk e-mailadres en woonadres opgeven ; (ii) een uitleg van waar u uw toestemming aan Pinysfood hebt gegeven; en (iii) in de onderwerpregel “Toestemming intrekken – PYR” vermelden.

Alle categorieën personen die onder dit beleid vallen: Pinysfood houdt zich niet bezig met dit soort profilering van personen.

Verzoeken van geautoriseerde agenten.

Voor geautoriseerde agenten die namens een betrokkene een verzoek indienen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@pinysfood.com en (i) de voor- en achternaam en het e-mailadres van de betrokkene opgeven, (ii) de voor- en achternaam en het bedrijf contactgegevens van de agent, (iii) bewijs van autoriteit (bijv. volmacht, enz.), (iv) de status van de betrokkene (bijv. Gebruiker, Niet-gebruiker, Verkoper personeel, enz.), (v ) de rechten die worden uitgeoefend, en (vi) vermeld in de onderwerpregel “Verzoek tot gemachtigde agent”.

Neem telefonisch contact op met Pinysfood: Als u geen toegang heeft tot e-mail of op basis van uw persoonlijke voorkeur, kunt u alle rechten uitoefenen die voor u beschikbaar zijn door ons te bellen op 0800-5737000.

Neem contact op met Pinysfood via e-mail:

U kunt contact met ons opnemen via e-mail (privacy@pinysfood.com) om de volgende rechten uit te oefenen: (i) recht om persoonlijke informatie te corrigeren/rectificeren, (ii) het recht op toegang/recht om te weten en (iii) het recht op verwijdering. Vermeld in uw e-mail (a) uw voor- en achternaam, e-mailadres en woonadres; (b) het identificeren van de rechten die worden uitgeoefend; en (c) in de onderwerpregel “PYR-verzoek” vermelden.

B. Uw aanvullende keuzes.

i. Commerciële e-mailberichten en tekstberichten.

U kunt zich afmelden voor onze marketing- of promotionele e-mails en sms-berichten door gebruik te maken van het afmeldmechanisme in de communicatie. We sturen u nog steeds transactie-, informatie- en relatiecommunicatie over het gebruik van onze Diensten, platforms en/of de relatie tussen ons en u. Deze opt-out-optie is niet van toepassing op het creditcardaanbod van Pinysfood, omdat deze worden aangeboden via aangesloten financiële instellingen. U kunt er echter voor kiezen om bepaalde vooraf gescreende kredietaanbiedingen die afkomstig zijn van deelnemende landelijke kredietinformatiebureaus, inclusief onze vooraf gescreende aanbiedingen, niet langer te ontvangen door de officiële Consumer Credit Reporting-organisatie te bellen.

ii. Pushmeldingen.

In het meldingengedeelte van de accountpagina op onze mobiele platforms/apps kunt u uw voorkeuren voor pushmeldingen voor orderupdates, winkelaanbiedingen, Pinysfood-aanbiedingen, aanbevelingen, herinneringen en productupdates en nieuws aanpassen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van meldingen invloed kan hebben op het gebruik van onze Diensten, platforms en/of de relatie tussen u en ons.

iii. Toegang tot locatie.

U kunt onze toegang tot uw locatie beperken, beperken of verbieden via de instellingen van uw apparaat. Houd er rekening mee dat als u het volgen van uw locatie beperkt, beperkt of verbiedt, dit van invloed kan zijn op uw gebruik van en onze levering van de Services.

iv. Cookie-tracking.

Zie sectie 3 (Cookies en soortgelijke technologieën) van dit beleid.

v. Advertentiepersonalisatie.

Om uw voorkeuren voor onze advertentiepersonalisatieactiviteiten op platforms van derden (bijvoorbeeld websites en apps) aan te passen, gaat u naar marketingkeuzes in het privacy gedeelte van het gebruikersaccount en kunt u de schakelaar verschuiven om uit of in te schakelen.

9. Internationale gebruikers.

 De persoonlijke informatie die in verband met dit Beleid wordt verwerkt, kan worden opgeslagen en verwerkt op servers in de Verenigde Staten en andere mondiale locaties, wat betekent dat als u buiten de Verenigde Staten woont, uw persoonlijke informatie wordt overgedragen, opgeslagen en verwerkt buiten de Verenigde Staten, het land of rechtsgebied waar u woont.

10. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid of onze privacy werkwijze, neem dan contact met ons op via privacy@Pinysfood.com of:

Pinysfood
Tav: Juridisch zaken
Einsteinlaan 102719 EP Zoetermeer
Helpformulier: https://Pinysfood.com/consumers/s/contactsupport

11. Updates van dit beleid

Dit Beleid kan van tijd tot tijd met of zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te herzien. In het geval van wijzigingen in dit Beleid, zullen wij bepalen of kennisgeving vereist is en, indien kennisgeving vereist is, zullen wij passende kennisgeving verstrekken, rekening houdend met de aard van de wijzigingen. Als u onze Services blijft gebruiken na eventuele updates van dit Beleid, betekent dit dat u akkoord gaat en akkoord gaat met dit Beleid zoals bijgewerkt. In het geval dat u het niet eens bent met de wijzigingen, is uw enige oplossing het gebruik van de Services te staken.

Pinysfood Legaldocument

Start Order